Nowy rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty

Opublikowano: poniedziałek, 02, wrzesień 2019

2 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/ 2020.

O godzinie 8.00 uczniowie wraz z rodzicami zgromadzili się w kościele pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na mszy świętej.

Po zakończonej mszy, dzieci, rodzice i nauczyciele udali się do szkoły.

W świetlicy szkolnej, odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Pani dyrektor, po powitaniu wszystkich zgromadzonych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny oraz pogratulowała pani Katarzynie Dalmacie oraz Ewa Baran zdobycia stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
Pani wiceburmistrz Magdalena Kostruba obecna na uroczystości, wręczyła pani dyrektor Marcie Żyśko akt powołania dyrektora na następną pięcioletnią kadencję.

Po omówieniu wszystkich spraw organizacyjnych, uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas, w celu otrzymania planów lekcji i omówienia szczegółów nowego roku szkolnego. 


Po spotkaniu z wychowawcami, załatwieniu spraw organizacyjnych i informacyjnych, uczniowie rozeszli się do domów, przygotować się do kolejnego roku ciężkiej pracy i nauki.