Obchody Dnia Ziemi 2024

Opublikowano: czwartek, 09, maj 2024

„Ziemia dom nam bliski,
dbajmy o nią wszyscy dziś,
każdego dnia”

 

Tegoroczny Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię”uczciliśmy wieloma działaniami mającymi skłonić nas do refleksji, że celem dbania o środowisko jest troska o własne zdrowie.
Podejmując różnorodne formy aktywności z zakresu ekologii i profilaktyki: wykonaliśmy gazetki promujące działania ekologiczne. Uczniowie wzięli udział w konkursach wiedzy pt. „Zagrożenia i szanse przyrody” oraz konkursie plastycznym „Eko-kreatywni” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem. Przeprowadziliśmy w klasach pogadanki, zieloną debatę grając w Eko-dylematy oraz „Pograj i … uratuj Ziemię przed lawiną śmieci”, gdzie mieliśmy okazję przekonać się, że człowiek jest częścią przyrody i troska o nią leży w jego interesie.
Uwieńczeniem działań ekologicznych była akcja sprzątania okolicy szkoły we współpracy z ZZOKiem Bełżyce, w którą ochoczo zaangażowali się wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami.
Na koniec życzymy wszystkim, aby codziennie (nie tylko od święta) wdrażali „działania ekologiczne”, byli przyjaciółmi Ziemi i odpowiedzialni za „swój dom”.

dzienziemi241

 

dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242 dzienziemi242