"Kredkobranie"

Opublikowano: środa, 13, październik 2021

 v

Podsumowanie AKCJI SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU „KREDKOBRANIE”

W dniach 06 – 07.10.2021r. Szkolne Koło Wolontariatu naszej szkoły prowadziło zbiórkę przyborów szkolnych i artykułów plastycznych w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Kredkobranie”. W akcję zaangażowali się uczniowie oraz nauczyciele, o czym świadczy piękny jej wynik. Zebrano łącznie 410 sztuk różnego typu artykułów szkolnych, które wysłano na adres Fundacji Ignatianum. Zebrane w czasie akcji artykuły zostaną przekazane dla dzieci i młodzieży mieszkających na Litwie i Ukrainie. Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom, którzy włączyli się w naszą akcję. Życzymy, niech Wasza wrażliwość serca zostanie obficie wynagrodzona...bo każde dobro uczynione drugiemu człowiekowi powraca.